Varning för nytt datavirus

Ett nytt datavirus sprids just nu via Internet över världen. Viruset kallas W32-Nimda och sprids så snabbt att det hotar att bromsa hela Internet.
Tiotusentals hemdatorer har redan drabbats och likaså en rad stora företag. USA:s justitieminister John Ashcroft varnar för att det nya viruset kan visa sig farligare än det så kallade Code Red, som spreds i somras. Nimda-viruset sprids via bifogade filer i e-post eller genom att man besöker en smittad web-site.