Ny vård- och omsorgschef i Sala

Karin Bodlund blir ny chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Sala.
Tjänsten har varit vakant i över ett år, sedan den tidigare chefen fått lämna sitt uppdrag med ett avgångsvederlag i miljonklassen. Karin Bodlund tillträder sin nya tjänst den första februari. Hon är i dag ställföreträdande socialchef på länsstyrelsen. Som en av sina första uppgifter ska hon arbeta fram en helt ny organisation för förvaltningen.