Tandvård vanlig förmån

Det blir allt vanligare att företag betalar de anställdas tandvård. Det är ett exempel på löneväxling, då den anställde går med på en lägre lön i utbyte mot en skattefri förmån.
De arbetstagare som tjänar mest på löneväxling är de som tjänar mest. Betalar man vanlig kommunalskatt men inget därutöver är förtjänsten mindre, men om man däremot är höginkomsttagare och betalar marginalskatt så finns pengar att spara. - Den här formen av löneväxling kommer bli vanligare, säger skatteinformatören Ingrid Langkilde till P4 Västmanland. - Det blir ett sätt för företagen att behålla sina anställda. Den vanligaste formen av löneväxling som förekommit hittills i Sverige är tjänstedatorerna, då man som anställd förmånligt kunde köpa en dator.