Salmonella i reptiler okänt för många

I och med det ökade antalet allergiska barn blir det allt vanligare att sköldpaddor, ormar och ödlor ersätter de pälsbeklädda djuren. Men få känner till att många av dessa reptiler bär på salmonella.
Salmonellabakterier lever naturligt i de flesta reptilers tarmsystem och då i synnerhet hos sköldpaddor. Störst risk att bli smittad är om man har vattensköldpaddor och får i sig av vattnet de lever i. Salmonella är en så kallad zoonos, vilket är en sjukdom som kan smitta både människor och djur. I Sverige rapporteras ungefär 4 000 fall per år men av dem är det bara 10 stycken som blir riktigt sjuka. Man kan alltså bära på denna bakterie utan att sjukdomen bryter ut. Då den gör det är det oftast barn eller äldre personer med nedsatt imunförsvar som drabbas.