Ännu en anmälan om valfusk

Idag polisanmäldes ytterligare ett misstänkt fall av socialdemokratiskt valfusk i Stockholmsområdet.
Enligt stockholmsmoderaternas ordförande HG Wessberg kunde ett socialdemokratiskt möte på ett äldreboende i Hässelby uppfattas som ett officiellt möte för poströstning, trots att det bara fanns socialdemokratiska valsedlar på mötet. HG Wessberg har anmält det hela som "otillbörligt verkande vid röstning". Vem som begått brottet får polisen reda ut, anser han. Moderaterna har bara anonyma vittnen som bevis för det nya påstådda valfusket i Stockholm. Socialdemokraternas tillförordnade kommunsekreterare i Stockholm, Kenneth Strömberg, bekräftar för Radio Stockholm att ett socialdemokratiskt möte har ordnats på äldreboendet i Hässelby den 5 september. Han säger också att det troligen förekom ombudsröstning i samband med mötet, men kan inte lämna några detaljer om hur den röstningen gick till.