Flyktingbostäder i Uddevalla hamn på förslag

Migrationsverket vill låta 2-300 asylsökande bo på en bostadsplattform i Uddevalla hamn.
Ett av alternativen är området vid Skeppsviken, ett annat i hamnområdet utefter Bäveån. Men Migrationsverket gör inget innan kommunen bestämmer sig och på Uddevalla kommun finns det idag ingen direkt entusiasm för idén. Också Wallhamn på Tjörn är aktuell som kajplats för liknande bostadsplattformar liksom hamnplatser i Oskarshamn och på Gotland. Antalet asylsökande har ökat med över 10.000 det här året jämfört med 2001, samtidigt som fler och fler kommuner med tomma lägenheter säger nej till flyktingmottagning.