Polisman som sköt biltjuv friad

Sollentuna tingsrätt väljer att ogilla åtalet mot en polisman som stått anklagad för att ha skjutit och skadat en biltjuv i Kista.
Det var i december förra året som två polismän sköt mot en biltjuv. Skotten träffade mannen i axeln respektive bilens däck. Den ena polismannen åtalas för vållande till kroppsskada och tjänstefel. Rätten menar att mycket talar för att det var den åtalade polismannens kula som träffade biltjuvens axel . Men Sollentuna tingsrätt skriver i domen att det bara är en hypotes. Det går inte att med säkerhet att avgöra om det var den åtalade polismannens kula som träffade mannen, menar rätten. Polismannen frias alltså. Även åtalet för tjänstefel ogillas.