Giftdumpning i Sjösa - ett klart miljöbrott

Enligt miljöåklagare Christer Pettersson är dumpningen av gifttunnor utanför Sjösa i Nyköping ett klart miljöbrott, men han säger samtidigt att det troligtvis blir mycket svårt att ställa någon till svars för brottet.
Eftersom tunnorna dumpades på 1970-talet, så har det gått för långt tid och de ansvariga kan därför gå fria. Möjligtvis kan miljöbrottet anses ha begåtts när tunnorna började läcka, men det är oerhört svårt att bevisa det, menar miljöåklagare Christer Pettersson. Han ska nu skaffa sig ytterligare information om den misstänkta dumpningen av gifttunnor.