Dyrast sjukvård i norr

Det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller kostnader för sjukvård. Det visar en redovisning som Landstingsförbundet gjort och som publiceras i det senaste numret av Landstingsvärlden.
Dyrast sjukvård har Norrbotten. Räknat i kronor per invånare kostar vården i Norrbotten närmare 14.300 kronor. Det är nästan 4.000 kronor mer än Skåne och Kronoberg, som har landets lägsta sjukvårdskostnad per invånare. Totalt slutade landstingens sjuvårdskostnader för förra året på 105 miljarder kronor - det är en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan, enligt Landstingsvärlden.