Ingen äldrepeng inom hemtjänsten i Eskilstuna

Eskilstuna Kommun ska inte införa en äldrepeng inom hemtjänsten. Det har vuxennämnden i kommunen beslutat.
Det var två moderater som ansåg att äldrepeng skulle införas, för att på så sätt ge de som har hemtjänst chansen att välja vem som ska stå för hemtjänsten, antingen ett privat företag eller Eskilstuna Kommun. Det skulle öka valfriheten, menade moderaterna. Men vuxennämnden i Eskilstuna menar att kommunen själv redan erbjuder tillräcklig valfrihet, och att det räcker.