Område med gifttunnor utpekat

Representanter från länsstyrelsen i Sörmland var på torsdagen, tillsammas med en tidigare anställd på Sjösa såg, ute vid Svärta gård utanför Nyköping. Där har den före detta anställde pekat ut ett område där tomma gifttunnor grävts ned.
Nästa vecka ska länsstyrelsen ta prover för att se om tunnorna läcker. Om så är fallet kan det bli en akut och snabb sanering bekostad av staten. Om inte kan de nedgrävda tunnorna komma att betraktas som en pågående förvaring av miljöfarligt avfall, vilket enligt länsstyrelsens projektledare Thomas Persson, kan innebära att markägaren blir skyldig att sanera området där tunnorna grävts ned.