Skidskatten kan bli ett fall för EG-domstolen

Branschorganisationen SLAO, Sveriges Liftanläggningars Organisation är i uppror över den segdragna behandlingen av skidskatten.
SLAO ifrågasätter om det är ett utslag av dåligt skämtlynne av finansminister Bosse Ringholm att utredningen av momssatserna för utförsåkningen, som tagit åtta månader att tillsätta, kommer att ta ytterligare drygt två år på sig för att komma till något resultat. - Vi vill ha jämlika skattevillkor med andra idrotter i Sverige och med våra konkurrenter i Europa. Vi får nu överväga möjligheten att ta frågan vidare till EG-domstolen för att få ett avgörande, säger Stig Lundkvist från Östersund, ordförande i SLAO. I dag meddelade regeringen att man tillsatt skattedirektör Lennart Hamberg för att sköta utredningen, som ska redovisas senast 1 februari 2005.