EU-bidrag till myggbesprutning?

Idag avgörs om det blir någon fortsatt besprutning mot mygg i Nedre Dalälvsområdet. Det är beslutsgruppen för Mål 2 Norra som sammanträder i Sala idag för att ta ställning till 67 olika ansökningar om EU-stöd. Totalt skall 135 miljoner fördelas till projekt i tre län och 31 kommuner. En av ansökningarna gäller 6,7 miljoner kronor till myggbekämpningsprojektet. Men enligt vad P4 Västmanland erfar kommer det att bli många avslag och en ansökan som riskerar att få nej är just pengarna till myggbesprutningen.