Korallrev har svårt att återhämta sig

Korallrev i tropiska områden, som skadades allvarligt under väderfenomenet El Niño 1998, har mycket svårt att återhämta sig. De hotas bland annat av klimatförändringar och av destruktiva fiskemetoder. Det visar en ny forskarrapport som presenteras nästa vecka.
– Korallerna bleks, de tål inte det varma vattnet. De bleks och de börjar dö, säger Olof Lindén vid Högskolan i Kalmar som var med bland de forskare från elva länder som kartlagt vad som hänt efter väderfenomenet för tre år sedan. Hur allvarlig var den här episoden som hände 1998? – Det var den allvarligaste blekningen och den allvarligaste koralldöden vi sett någonsin. I Indiska Oceanen, som drabbades speciellt mycket, dog 50-90 procent av korallerna. Inträffar oftare och kraftigare El Niño-fenomenet inträffar med viss regelbundenhet. Men tendensen under senare år har varit att det inträffar oftare och är kraftigare än tidigare. El Niño syftar på Jesusbarnet eftersom de varma havsströmmarna brukar börja skjuta iväg från Stilla havet vid jultid. Den nya studien visar att korallreven har haft svårt att återhämta sig. – Vi ser en svag återhämtning på många platser. På andra platser sker det ingen återhämtning alls, där har miljön förändrats så att korallerna kan inte återkolonisera de här områdena, det har blivit grus av lösa bottnar, av det som tidigare varit rev, säger Olof Lindén. ”Korallreven har fått annan karaktär” Man kan konstatera att i den mån korallreven byggs upp igen så har de fått en annan karaktär än tidigare, säger Olof Lindén: – Det är alldeles tydligt att det har skett en förskjutning i artsammansättningen så att reven kommer att se annorlunda ut. De grenade koraller som var vanliga tidigare de verkar försvinna, och nu blir det andra typer av koraller som dominerar och färre arter. Korallreven är en skimrande undervattensvärld i grunda vatten, högst tio meter under vattenytan. Korallerna lever i symbios med alger, som ger korallerna dess färg och näring. En död korall är en vit korall. Ett friskt korallrev är barnkammare och gömställe för en rad fiskarter, men det är inte bara klimatförändringar som hotar korallreven. Hot också från fiske med gift I Sydostasien fiskar man på reven med hjälp av gift, cyanid. Utanför Östafrikas kust skickar man ner dynamitladdningar för att hämta upp fisk. I flera länder är dessa metoder förbjudna, men kontrollen är obefintlig. Nu behövs åtgärder både på global och lokal nivå. – Det är långsiktiga frågor som vi måste hantera som har med jordens uppvärmning att göra, med växthusgaser att göra. Det har en koppling till den här förstörelsen, men givetvis också de lokala frågorna som fattigdomsbekämpning och kunna hitta alternativa levnadsmöjligheter, säger Olof Lindén.
Ingrid Gustavsson