Finlands statsminister i blåsväder

I Finland pågår en debatt om sexköp ska kriminaliseras precis som i Sverige. Statsminister Paavo Lipponen har väckt uppseende genom att säga att man måste tänka på de handikappades behov av sexhjälp. Något som fått jämställdhetsminister Eva Biaudet att reagera.
– Ingen sorg, inga bekymmer eller sociala problem eller olika slags handikapp en människa har kan berättiga en människa att göra någon annan illa, säger Eva Biaudet. Den som utnyttjar en prostituerad gör den prostituerade illa. Det är Finlands jämställdhetsminister Eva Biaudets utgångspunkt när hon kritiserar statsminister Paavo Lipponens åsikter om sexköp. Han menar alltså att man också måste tänka på dom som inte har möjlighet till ett normalt sexliv innan man rusar i väg och stiftar en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Men det är inte bara Eva Biaudet som har reagerat på den här inställningen. Också finländska handikaporganisationer är upprörda och har tagit avstånd från att handikappade skall klassas som en särskilt grupp utan normalt sexliv. När Sveriges jämställdhetsminister Margareta Winberg fick höra om den finländske statsministerns åsikter under den här veckans nordiska-baltiska anti-trafficking-seminarium i Riga sa hon: – Vem ska ställa upp för de handikappade som sex-arbetare? Det undrar jag om Lipponens egen dotter skulle få göra.
Christer Fridén, Helsingfors