Diskriminering minskar i försvaret

Den etniska diskrimineringen minskar inom försvaret. Det skriver tidningen Värnpliktsnytt som har undersökt hur stor andel av de värnpliktiga som har tagits ut till befäl.
Bland värnpliktiga med ickenordiska namn var förra året 27 procent uttagna som befäl. Andelen värnpliktiga med nordiska namn som blir befäl är bara lite högre - 32 procent. För tre år sedan var skillnaden betydligt större - då var bara 13 procent av de värnpliktiga med ickenordiska namn uttagna som befäl. Pliktverkets chefspsykolog Johan Lothigius säger till Värnpliktsnytt att Pliktverket strävar efter att göra inskrivningen på så sakliga grunder som möjligt och att personers ursprung inte har någon betydelse för befälsuttagningen.