Fortsatta FN-inspektioner i Irak

FNs vapeninspektörer fortsatte på torsdagen för andra dagen arbetet med att försöka spåra massförstörelsevapen i Irak.
Den här gången besökte inspektörerna en ammunitionsfabrik norr om Bagdad och ett laboratorium söder om Bagdad som har använts för att tillverka vaccin till djur. Båda anläggningarna har av USA pekats ut som tänkbara platser för tillverkning av massförstörelsevapen. På torsdagen sade också chefen för vapeninspektörerna, Hans Blix, att FN ska utbilda ytterligare 300 inspektörer. Det finns omkring 700 platser att inspektera i Irak enligt den sammanställning som FN går efter.