Kurdiskt undantagstillstånd hävs

Turkiets parlament har beslutat att inte förlänga det undantagstillstånd som gäller sedan 15 år i landets sydöstra, kurdiska del.
Åtgärden är ett svar på de krav som EU har ställt innan ett turkiskt medlemskap i unionen kan bli aktuellt. Undantagstillståndet omfattar elva krigshärjade provinser och löper ut på lördag. När det infördes 1987 inskränktes pressfriheten och myndigheternas befogenheter utökades.