Idyllen orsakar strid

Kommunledningen i Båstad vill bygga bostäder i kvarteret Idyllen, som är den sista orörda badortsmiljön i samhället.
En lång rad remissinstanser vill stoppa de nya husen. Bl a säger kultur - och fritidsnämnden nej. -Ett av skälen är att det behövs grönytor i området, säger ordföranden, folkpartisten Gunilla Jorlen.