Stora barngrupper dåligt för de minsta

I förskolan är det de minsta barnen som drabbas mest av personalbristen. Det konstaterar forskare som presenterat sina resultat på Läkarstämman i Göteborg.
De små barnen drabbas av stressreaktioner när de inte får kontakt med någon vuxen under allt för lång stund. Något som händer ofta när varje vuxen har många barn att ta hand om. Forskarna konstaterar också att medan vuxnas arbetsmiljö är strängt reglerad så finns det inga riktlinjer för vilken miljö barnen ska ha på förskolan till exempel vad det gäller buller, ventilation eller lokalyta.