Ny rysk träteknik kan användas i Norrbotten

En ny rysk metod att snabbt torka sågat virke har väckt intresse hos träindustrin i Norrbotten. Virket torkas med ultraljud och sägs bli både billigt, energisnålt och miljövänligt.
Tekniken har utvecklats av forskare vid universitetet i Severodvinsk i norra Ryssland och används sedan ett år tillbaka i ett möbelsnickeri där. Inom ramen för samarbetsprojektet Barents miljöplattform så har det nu bildats en arbetsgrupp för att eventuellt föra över den ryska tekniken till Sverige. Det ska nu ordnas en kontaktresa till det ryska snickeriet för att studera ultraljudstekniken på plats. Virkestorkning med ultraljud kan bli en konkurrent till den teknik som utvecklats av träforskarna vid Luleå tekniska universitets institution i Skellefteå. Där används mikrovågor för att torka sågvirket. Båda teknikerna anses effektiva och kortar torktiden från veckor till timmar. Mikrovågor har dock en nackdel ur arbetsmiljösynpunkt, de alstrar elektromagnetiska fält, vilket inte ultraljud gör.