Farligt avfall skadade arbetare

Miljöfarligt avfall från Kindasågen har av misstag tippats på en avfallsanläggning utanför Kisa.
Två arbetare på anläggningen skadades när dom kom i kontakt med det allergiframkallande avfallet, enligt Östgöta Correspondenten. Miljökontoret i Kisa har anmält tippningen till länsstyrelsen.