Norrvikens förlust större än väntat

BÅSTAD. Norrvikens Trädgårdar i Båstad gör en betydligt större förlust än beräknat, trots att antalet besökare mer än fördubblats i år.
Årets förlust beräknas bli en miljon större än budgeterat. Det är fortfarande inte klart hur driften av den kommunägda anläggningen ska betalas nästa år. Den budget, som finns för nästa år, förutsätter enligt kommunalrådet Lars Elofson kommunalt stöd. Men till det finns inga pengar avsatta i Båstads kommuns budget för 2003.