"Marielundsprojektet fungerade bra"

I det stora hela fungerade Marielundsprojektet bra, men vi hade kunnat göra mer för ungdomar och arbetslösa. Det säger det socialdemokratiska kommunalrådet Rita Eklund i Norrköping efter den kritik som Integrationsverkets forskare fört fram.
Syftet med projektet var öka samhörigheten i den mångkulturella stadsdelen Marielund i Norrköping. Projektet får i det stora hela ett gott betyg, men i en rapport så riktar Integrationsverket kritik mot satsningen på arbetsmarknadsåtgärder - dessa anses ha varit för dåliga. Det socialdemokratiska kommunalrådet Rita Eklund håller med om den kritiken.