Printcoms konkurs hårt slag för Åtvidaberg

Tryckeriföretaget Printcom har på egen begäran försatts i konkurs. I Östergötland berörs ett 80-tal anställda, majoriteten i Åtvidaberg. För Åtvidabergs kommun är det ett hårt slag om de anställda förlorar sina jobb.
Printcomkonkursen är en besvärlig historia för kommunen, säger Conny Holmqvist, socialdemokratiskt kommunalråd. I en jämförelse med grannkommunen Linköping skulle det innebära att 700 arbetstillfällen är i farozonen. - Vi får nu inleda samtal med facken, arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden för att konstruera introduktionsutbildningar under den första tiden för de anställda, säger Holmqvist. Kommunalrådet har nu tagit kontakt med riksdagsmän och landshövding för att få hjälp i frågan kring Printcom. Åtvidabergs kommun sitter dessutom med ett förmånligt hyresavtal till Printcom, vilket kan innebära stora förluster för det kommunala fastighetsbolaget Industribyggen.