EU möte om kärnavfallet på Kolahalvön

Ett avtal som reglerar skatter har satt käppar i hjulet för ett samarbete mellan EU och Ryssland om kärnavfallet på Kolahalvön. Den här veckan möttes EU parlamentariker och politiker från det ryska parlamentet, Duman, för att diskutera frågan
En av de EU politiker som deltog i mötet med de ryska parlamentsledamöterna i veckan var den Socialdemokraten Eva Hedkvist Petersen från Norrbotten. Hon får signaler om vissa framsteg i förhandlingarna med Ryssland om kärnavfallet men det som försenar konkreta åtgärder är ett miljöavtal och den nationella ryska finanieringen av saneringsprojektet. Grunden till förseningen är det multilaterala kärnmiljöprogrammet MNEPR som Ryssland än inte undertecknat. Ett avtal som bland annat reglerar ansvarsförhållande, skatter och tull vid sanering av kärnavfall. EU kräver att Ryssland underteckar avtalet för att bidra med pengar, enligt Eva Hedkvist Petersen. - För att man ska kunna använda de miljöpengar som är ställda till förfogande inom ramen för EU:s nordliga dimension så krävs det att det här avtalet skrivs under, säger hon. Mötet i veckan med de ryska politikerna visar enligt Petersen att det finns en vilja att genomföra projektet men att pengar saknas.