Kommunal toppchef kan ha fuskat med fallskäm

En tidigare toppchef i Nyköping riskerar att bli av med sin fallskärm eftersom han kan ha fuskat. Det handlar om den tidigare VD:n i det kommunala näringslivsbolaget Niab, Thomas Nilsson, som fått ut för stor fallskärm eftersom han inte berättat om andra inkomster han haft.
Kommunen betalar varje månad ut en fallskärm till Thomas Nilsson på 27 000 kronor i pension. Han har sen 1998 haft en taxerad inkomst på minst 550 000 kronor om året, vilket innebär att han varje år tjänat mellan 55 000 och 80 000 kronor över den gräns där nedräkning av pensionsbeloppet ska ske. Men det har han aldrig meddelat vare sig till Nyköpings kommun eller till KPA, som sköter kommunens pensionsutbetalningar. Istället har han kvitterat ut full pension och en så hög lön att pensionen skulle ha minskats. Kommunens personalchef, Anders Stenberg, blir först förvånad när han hör våra uppgifter, och säger sen att Thomas Nilsson kan förlora sin fallskärm om uppgifterna stämmer. Thomas Nilsson utlöste sin miljonfallskärm vid 43 års ålder. Han säger att han handlade i god tro när han inte redovisade sina inkomster.