Statliga garantier - förutsättning för banklån

För att få banker att våga låna ut pengar till människor som vill bygga hus på landsbygden, behövs information och statliga garantier.
Det menar Harry Westermark på Glesbygdsverket som utrett frågan. Enligt honom är det en myt att banker gör stora förluster på huslån till privatpersoner. - Bankerna förlorar pengar på lån till bostadsrätter i tätorter, säger han. För att få fler banker att våga låna ut pengar till husbyggen på landsorten vill Glesbygdsverket att staten ska ge bankerna möjlighet att köpa bättre garantier och att garantierna också ska täcka kostnader för att renovera gamla hus.