Vad händer i mötet mellan konst och vetenskap?

Vetenskapsrådet initierade samarbetsprojekt mellan konstnärliga högskolor som DI, Konstfack och Musikhögskolan och "vanliga" högskolor som KTH och universiteten.
Efter två år har man arbetat sig igenom olika frågeställningar för att närma sig gränslandet mellan konst och vetenskap. Spela musik med noter kontra att spela utan...? Kanske kan man också sudda ut de vanföreställningar som finns, både mellan utövarna och mellan deras professioner Intervjuade: Prefekt Claes Pehrsson, Musikhögskolan, och Torbjörn Lind, vetenskapsrådet. Källa: Vetenskapsrådet