Fullmäktiges arvoden räddar fritidsgårdar?

Nu finns det ett nytt förslag till hur man ska kunna behålla verksamheten på dom båda fritidsgårdarna i Sotenäs kommun. Det var socialdemokraten Jan Olof Larsson som föreslog för kommunfullmäktige igår kväll att varje ledamot i kommunfullmäktige ska avstå sina arvoden för nästa år, och de pengarna skulle alltså istället användas till fritidsgårdarna. Förslaget ska utredas av kommunstyrelsen.