För få betalar förmögenhetsskatt

Det finns brister i det svenska skattesystemet. Det skriver P-O Edin och Åsa-Pia Järliden Bergström, skattebasutredningens ordförande och huvudsekreterare, på Dagens Nyheters debattsida idag.
Bland annat anser Edin och Bergström att beskattningen av förmögenhet borde förändras. Det finns alldeles för många undantag och uppskattningsvis beskattas bara omkring 10-15 procent av hushålens förmögenheter. Detta ger kraftiga snedvridningar av investeringar och kapitalanvändning. “ Man kan bredda skattebaser, ta bort undantag, sänka skattesatser och byta bort de mest skadliga skatterna. Den samlade kapitalbeskattningen skulle till och med kunna ge större skatteinkomster till staten, vilket skapar utrymme för att sänka skatten på arbete ”, skriver Edin och Bergström. Skattesbasutredningen presenterar sitt betänkande vid en presskonferens klockan 10.00 idag.