Ansträngd ekonomi slår hårt mot utvecklingsstörda

Utvecklingsstörda i flera kommuner i länet kommer att få problem att få egen bostad under de kommande åren. Trots att lagen ger dem rätt till det. Nu hotar dryga böter länskommuner.
LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ger bland annat utvecklingsstörda rätt att få egen bostad när de vill flytta hemifrån och det är kommunerna som är skyldiga att ge den hjälpen. Men trots att lagen finns har flera kommuner i länet problem och följa den, säger Gert Ivarsson, ordförande för FUB i länet till Nyheterna. Allt fler utvedcklingsstörda vill flytta hemifrån, mycket beroende på att den nya generationens föräldrar i större utsträckning kan tänka sig att deras utvecklingsstörda barn inte bor hemma när de blir större. Jönköpings kommun är en av de kommuner som får problem nästa år. Man bygger sex nya boenden men nästan 25 personer kanske har behovet och det här har man inte pengar till. Det gör att handläggarna nu frånsäger sig ansvaret och lämnar över besluten till politikerna om man tvingas säga nej. Beslutet kan öerklagas och kommunen kan få en dom på sig och riskera höga böter om man inte följer domen.