Genetikers husdjur blir långlivade bantningsoffer

Nu undersöker åldringsforskare var i den genetiska uppsättningen hemligheten med ett långt liv gömmer sig. Men det handlar inte bara om gener - magra bananflugor blir gamla!
Nu börjar forskarna plocka erfarenheter från olika håll för att öka livslängden. Det går, jäst kan förmås att leva längre på lägre näringsintag, liksom bananflugor, liksom, faktiskt, också däggdjur. Det finns t.o.m. forskare som själva står på lågkaloridiet för att bli gamla. Men det handlar dessutom om gener - ett par gener har identifierats som livsförlängande både hos jäst och hos rundmasken C. elegans, och hos bananflugor. Källa: Science, Nature