Kungsbacka ensamt med betalning

Det är populärt bland äldre att flytta till Kungsbacka. Ingen annan kommun i hela Sverige får lika många ansökningar som Kungsbacka från personer som vill flytta till äldreboenden i kommunen.
Det visar en undersökning som Göteborgsregionens kommunalförbund har gjort. Uppgiften gäller år 2000 och om man ser antalet ansökningar i relation till folkmängden. Men det är inte aktuellt att ge Kungsbacka ekonomisk kompensation för de många äldre som vill flytta dit. Kommunerna i Göteborgsregionen har sagt nej till att betala Kungsbacka extra för det. Inte heller får exempelvis Tjörns kommun någon ersättning för alla äldre som bor där tillfälligt på sommaren och då behöver hemtjänst.