LRF-ledare positiv till utvidgat EU

Högre marknadspriser, alltså hur mycket vi konsumenter betalar för maten, ska kunna kompensera lantbrukarna när EUs ersättningsnivåer sänks. Det sa Staffan Danielsson, ledamot av LRF:s riksförbundsstyrelse vid ett informationsmöte i Lövsta på torsdagskvällen om EU:s framtida jordbrukspolitik och utvidgningen österut .
Det är den första maj 2004 som EU får tio nya medlemsländer från öst. År 2013, betyder det, enligt LRF, att en svensk lantbrukare får 85 procent i ersättning jämfört med idag. Staffan Danielsson tror att EU:s framtida jordbrukspolitik kan fungera för svenska bönder. - Det är förändringar som går att leva med och överleva med. Jag tror att man kan växa på basproduktion och nya möjligheter