Ekonomin styr säkerheten

Höga kostander är en anledning till att det inte finns säkerhetsbälten i alla skolskjutsar i Eskilstuna idag. Den slutsatsen kan man dra av vad tjänstemän och politiker i kommunen säger.
Det i sin tur beror på att kommunen endast skrivit ett och tvååriga avtal med bussbolagen och då har det blivit alltför kostsamt att dessutom kräva säkerhetsbälten på alla sittplaster enligt Otte Pettersson som är sökerhetssamordnare på barn och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna. Men från och med nästa år kommer kommunen att skriva längre avtal och Bussbolagen kommer då att få presentera två olika prisförslag; ett med säkerhetsbälten och ett utan.