Stressvarning i salivprov

En personlig stressmätare för direkt analys av stressnivå ska tas fram vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.
Testaren, stor som en mobiltelefon, läser av din egen stress genom ett salivprov i stället för att skicka prover till laboratoriet. Det gäller att se upp så man inte spottar i mobiltelefonen i stället, av ren stress... Källa:Pressmeddelande Arbetslivsinstitutet i Umeå.