Kommunal kräver högre nattlöner

Fackförbundet Kommunal har samlat ihop 1 200 namnunderskrifter till stöd för kravet att all nattarbetande personal inom Landstinget ska likställas.
Kommunal har protesterat mot att Landstinget erbjudit enbart sjuksköterskor extra bra betalt på nattpassen ochg vill nu att nattersättningen höjs för alla. På tisdag ska Kommunal uppvakta Landstingsledningen.