Läkare frias för 3-årings död vid omskärelse

En läkare som åtalats för att ha vållat en treårig pojkes död vid en omskärelse i södra Stockholm för drygt tre år sen, har friats. Det är framför allt brister i utredningen som gör att hovrätten väljer att fria läkaren.
Läkaren har stått åtalad för att ha gett den treårige pojken från södra Stockholm en fem gånger för hög dos av bedövningsmedlet Ketogan i samband med att pojken skulle omskäras. Läkaren själv hävdar att han gav pojken en normaldos sömnmedel. Under rättegången framkom att även en normaldos kan leda till döden för en person som lider av sömnapne eftersom bedövningsmedlet försvagar de signaler som ska se till att man börjar andas igen vid ett andningsuppehåll. Det skulle i så fall kunna innebär att pojken i första hand dött på grund av sömnapné. Men det är framför allt brister i utredningen som gör att hovrätten väljer att fria läkaren. T.ex har inget lever- eller urinprov tagits - ett sådant prov skulle ha bevisat om pojken fått en överdos. Avsaknaden av ett sådant prov i kombination med den effekt bedövningsmedlet kan ha på apnépatienter gör att hovrätten väljer att inte ifrågasätta läkarens uppgift att han gett en normaldos. Läkaren frias alltså från ansvar för treåringens död.