Ideell vård uppskattas mer än offentlig

Människor som får hjälp av en ideell organisation med till exempel missbruksvård anser att de blir bemötta på ett bättre sätt än vad de blivit i offentlig vård, visar en ny studie som genomförts i Uppsala.

Socialstyrelsen håller på att förbereda en stor studie över frivilligorganisationernas arbete, och en förstudie inriktad på Uppsala har precis blivit klar. - De som har intervjuats berättar att de får ett annat bemötande än vad de fått tidigare. De känner att de får mer respekt, säger Leif Näfver på Socialstyrelsen till TT. Andra reaktioner är att de intervjuade tycker att de är i en varmare och mer ombonad miljö. - Man kan också känna att det finns en tydlig ideologisk grund att stå på, att man vet vad en organisation står för. Leif Näfver betonar att det är bara personer som finns inom verksamheten som har intervjuats och att frivilligorganisationernas sätt kanske inte passar alla. En del tillfrågade har också upplevt det som negativt att organisationerna har försökt få dem att bli medlemmar. Snart ska två nya förstudier påbörjas. En som handlar om möten mellan klienter och de ideella organisationerna samt en som tittar på kompetensen hos personalen vid frivilligorganisationerna. - Det ska man arbeta med under nästa vår och tanken är att en större studie ska starta 2004, säger Leif Näfver.