Storbanker anklagas för lagbrott

Nordea och Föreningssparbanken informerar inte sina kunder i den utsträckning som lagen kräver när det gäller överföring av pengar, skriver Finansinspektionen i en rapport som presenteras senare idag.
Finansinspektionen har undersökt hur de fyra storbankerna i Sverige - SEB, Handelsbanken, Nordea och Föreningssparbanken - gör när de för över pengar mellan konton. Enligt inspektionen är det bara SEB och Handelsbanken som följer lagen om information till kunderna. På Föreningssparbanken och Nordea saknas nämligen information om hur lång tid överföringen av pengar tar och vart kunderna ska vända sig om de vill klaga, vilket lagen kräver, och Finansinspektionen tycker att det är anmärkningsvärt att de båda bankerna inte gjort något åt saken, trots att inspektionen uppmärksammade frågan redan i januari i år. Därför måste de båda bankerna nu göra något åt information före den sista mars nästa år. Men det finns också positiva saker i rapporten. Bland annat har bankerna i det närmaste lyckats halvera den tid det tar att föra över pengar til ett konto i till exempel ett EU-land. Numera tar det bara en och en halv bankdag. Men att det nu går fortare att föra över pengar behöver inte bara vara till gagn för kunderna, skriver Finansinspektionen i sin rapport. Eftersom bankerna går miste om viktiga ränteintäkter finns det en risk att de i stället höjer avgifterna. Enligt Finansinspektionen tjänade de fyra storbankerna omkring 1,5 miljarder kronor per år i ränta på de pengar som färdas mellan olika bankkonton.