Besparingar drabbar Rosengårdsungdomar

Stadsdelen Rosengård i Malmö har stora ekonomiska problem. Enligt ett sparförslag ska stadsdelen spara 15 miljoner kronor nästa år.
I stort sett all kommunal verksamhet i stadsdelen drabbas av besparingarna, utom skolan som redan under det här året har haft stora sparbeting. En av de verksamheter som är hotad är ungdomarnas kulturhus Tegelhuset. - Det är för djävligt. Folk trivs ju här, säger Sahar som är en av de ungdomar som besöker Tegelhuset regelbundet. Halverad budget Tegelhuset samlar upp många ungdomar som känner att de blivit för gammal för fritidsgården och inte har någonstans att ta vägen. All verksamhet sker på initiativ från ungdomarna själva, och i dagsläget erbjuds det allt från konst, dans och musikproduktion till Internetcafé, tv-studio och en diskussionsgrupp för unga tjejer. Enligt sparförslaget ska Tegelhusets budget halveras, vilket innebär att man förmodligen måste slå igen. - Visst går det att driva, men det blir en helt annan form av verksamhet och frågan är om den är intressant för ungdomarna, säger Max Demalva som är ansvarig för verksamheten. Räddad från knarket Tegelhuset tar också emot en mängd praktikanter, ungdomar som varit långtidsarbetslösa och som man försöker slussa in i arbetslivet. En av dem är Sabina Johansson. För henne innebär den kontakt hon fick med Tegelhuset för ett år sedan en vändning i livet. - Jag hade antagligen varit arbetslös fortfarande och förmodligen knarkat, säger hon Stadsdelsfullmäktige i Rosengård tar beslut om besparingarna den 11 december.