Hjo höjer kommunalskatten mest

Hjo höjer kommunalskatten med 66 öre nästa år. Därmed får Hjo den största skattehöjningen av de skaraborgska kommuner, som höjer skatten. - Nu ska vi ta bort köerna inom äldreomsorgen och barnomsorgen, lovar kommunalrådet Torbjörn Birgerson (fp) i Hjo.
Det var sent i går kväll, som kommunfullmäktige i Hjo beslutade om skattehöjningen nästa år. Höjningen med 66 öre innebär att ett enhälligt fullmäktige gick på förslaget från kommunstyrelsen. I och med höjningen får hjoborna betala 22 kronor per intjänad hundralapp i kommunalskatt. Det betyder att Hjo blir en av de kommuner i Skaraborg, som får den högsta kommunalskatten. Tidigare har Karlsborg och Tidaholm beslutat att höja kommunalskatten.