Östersjön kan skyddas snabbt

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott beslutade på onsdagen att snabbehandla frågan om att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Den sörmländske riksdagsledamoten, centerpartisten Roger Karlsson, säger att är klassningen viktig.
Enlig utskottet ska Sverige ensidigt lämna in en ansökan till FN:s organ för havsfrågor. Roger Karlsson menar att Sverige då kan ställa hårdare krav på fastygtrafiken och minska risken för oljekatastrofer, som den utanför Spaniens kust.