Greenpeace överväger aktioner mot oljetankers

Greenpeace-aktivisten Pelle Pettersson från Karlskrona tycker att det är skamligt att svenska politiker tillåter oljetankers som den som orsakade miljökatastrofen vid Spaniens kust i Östersjön.
Under torsdagen bestämde riksdagens miljö- och jordbrukspolitiker sig för att vänta med att kräva hårdare krav för oljetankers i Östersjön. Det visar att svenska politiker inte tar problemet på allvar, tycker Pelle Pettersson. Byzantio, ett liknande oljefartyg, som det som orsakade naturkatstrofen i Spanien, passerar nära blekingkusten under fredagen på sin väg till Asien. Eftersom svenska politikerna inte tagit något initiativ till att stoppa de farliga oljefartygen överväger nu Greenpeace att själva agera.