Hotade missionärer

En av de örebromissionärer som arbetar i centralafrikanska republiken utsattes i veckan för ett rånförsök av sju beväpnade poliser i landet. Syftet var att kömma över pengar och missionärens bil. Trots det har missionärerna ingen avsikt att lämna landet.