Lastbilar kvar på kajen

Flera lastbilar blev kvar på kajen i Visby när Sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen nyligen kollade lasten.
Det är slarv med säkring av lasten och transporter med farligt gods som inte anmälts, säger Bo Johanson, inspektör vid Kustbevakningen. Han är besviken på att felen blir fler och fler, trots regelbundna kontroller. Enligt Johansson är det slarv, nonchalans och snålhet som gör att transporterna går osurrade och utan att anmäla det farliga godset. Samtliga åkerier på ön har fått utbildning, så det är inte okunskap att bilarna blir kvar på kajen. Sjöfartsinspektionen kommer nu att utöka antalet kontroller i Visby hamn.