Kalmarförfattare blir frimärke

Den 20 mars nästa år kommer två av Kalmarförfattaren och fotografen Anders Johansson bilder ut som frimärken. Anders Johansson har tagit foton dels vid strandängarna på Ölands södra udde, dels i bymiljö i Lilla Frö och Alby, bilder som omvandlade till frimärken ska presentera Världsarvet södra Ölands odlingslandskap. för brevskrivare och samlare. Sammanlagt blir det fyra olika motiv från södra Öland som ges ut i ett häfte.