Ännu inget glesbygdstillägg för läkare

Det glesbygdstillägg som skulle locka läkare till primärvården har ännu inte införts, trots att det var två år sedan som landstingets politiker beslutade om lönetillägget.
I primärvården i Hälsingland är var fjärde läkartjänst inte är tillsatt. Där har de sagt nej till lönetillägget på runt 4.000 kronor eftersom de vill att tillägget på runt 4.000 kronor ska gälla även i tätorter. I primärvården i Gästrikland kommer troligen glesbygdstillägget att införas inom kort. Där är var tionde tjänst inte tillsatt.