Umeå är bättre än ryktet anser studentkåren

Inte alldeles oväntat är studentkåren i Umeå gramse på TCO:s studenttidning Studentliv, som gjort en rankning av hur studentvänliga landets 39 universitets-och högskolor är.
Umeå hamnade bara på 21 plats medan Skellefteå kom lite högre, på 18:e plats. Resultatet är inte veten skapligt underbyggt, skriver studentkårens ordförande i Umeå, Tobias Smedberg, i ett pressmeddelande. Han anser att frågorna i enkäten var tvetydiga och gav utrymme för egna tolkningar av vad som egentligen skulle besvaras. - Det känns tråkigt att en enkät som är så dåligt utformad ska ligga till grund för en undersökning, vars resultat får stort genomslag i media, skriver Smedberg i uttalandet.